07/11/66 ร่าง TOR ประกวดราคาาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 4 รายการ | รายละเอียด