07/11/66 ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อขวดพลาสติกบรรจุน้ำยาละลายวัคซีนกาฬโรคเป็ด ขนาดบรรจุ 100 มล. จำนวน 300,000 ขวด | รายละเอียด