05/07/66 ตารางราคากลาง จ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ | รายละเอียด