29/05/66 ตารางแสดงวงเงินราคากลาง การจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปั่นเหวี่ยงแยกสารละลายไวรัสออกจากกากเซลล์แบบต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง | รายละเอียด