31/03/66 ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อขวดแก้วทรงยาวสำหรับ adherent cell ที่เพาะเลี้ยงด้วยระบบหมุนฯ จำนวน 150 ขวด | รายละเอียด