21/06/66 ที่ eb-44/2566 (สทช.) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัด Biochemical Oxygen Demand (BOD) จำนวน 1 เครื่อง | รายละเอียด