30/05/66 ที่ eb-43/2566 (สทช.) เรื่อง ประกวดราคาซื้อไส้กรองเมมเบรนสำหรับกรองกากเซลล์และน้ำไวรัส ขนาด 2.0 ไมครอนฯ จำนวน 150 อัน | รายละเอียด