ใบสั่งซื้อเลขที่ 185/2566 (สทช.) ซื้อ PH ELECTRODE รุ่น 405-DPAS-SC-K8S/120 จำนวน 1 อัน | รายละเอียด