ใบสั่งซื้อเลขที่ 187/2566 (สทช.) ซื้อน้ำมันเตาชนิดที่ 1 จำนวน 15,000 ลิตร | รายละเอียด