ใบสั่งซื้อเลขที่ 182/2566 (สทช.) ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 4 รายการ | รายละเอียด