15/11/66 ประกาศสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (วันที่ประกาศ 15 พฤศจิกายน 2566)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ครั้งที่2) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานเงินทุนฯ ตำแหน่ง พนักงานผลิตชีวภัณฑ์ และตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) ครั้งที่ 2 เป็นพนักงานเงินทุนฯ ในตำแหน่งช่งฝีมือโรงงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานประปา

260966 pr3