17/11/66 ประกาศสำนักฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ ,ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

260966 pr4