25/10/66 ประกาศสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานเงินทุนฯ (วันที่ประกาศ 25 ตุลาคม 2566)

รายละเอียด  พนักงานราชการทั่วไป | พนักงานเงินทุนฯ

info1