22กพ.67 จัดนิทรรศการสัตวแพทย์พระราชทานศรีษะเกษร่วมจัดนิทรรศการ บูรณาการหน่วยงานพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ

22กพ.67 จัดนิทรรศการสัตวแพทย์พระราชทานศรีษะเกษ

ครอบครัวปศุสัตว์
❤️ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง ❤️
# ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
https://www.facebook.com/biologic.bvb/