22กพ67 ร่วมงานคลีนิกเกษตรหนองบุญมากประชาสัมพันธ์วัคซีนกรมปศุสัตว์ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2567

22กพ67 ร่วมงานคลีนิกเกษตรหนองบุญมาก

ครอบครัวปศุสัตว์
❤️ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง ❤️
# ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
https://www.facebook.com/biologic.bvb/