29มีค67 ร่วมงานแพะแห่งชาติ29/03/67 สทช. ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ งานแพะเเห่งชาติ ครั้งที่ 20 ณ อบจ.กาญจนบุรี

29มีค67 ร่วมงานแพะแห่งชาติ

ครอบครัวปศุสัตว์
❤️ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง ❤️
# ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
https://www.facebook.com/biologic.bvb/