31มค67ลงพื้นที่เขต5วันพุธที่ 31 มกราคม 2567
นายจาตุรนต์ พลราช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มอบหมายให้ กลุ่มบริการวิชาการเเละการตลาด สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ร่วมกับสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอไชยปราการ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ของโรคปากและเท้าเปื่อย พร้อมทั้งติดตามการใช้วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยสำหรับการควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ครอบครัวปศุสัตว์
❤️ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง ❤️
# ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
https://www.facebook.com/biologic.bvb/

31มค67ลงพื้นที่เขต5