15ธค66จัดนิทรรศการเปิดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนFMD15/12/66 ภาพกิจกรรม จัดนิทรรศการ นำเสนอชีวภัณฑ์สัตว์ที่ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

15ธค66จัดนิทรรศการเปิดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนFMD