14ธค66จัดกิจกรรมคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่14/12/66 ภาพกิจกรรม จัดกิจกรรมให้บริการโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

14ธค66จัดกิจกรรมคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่