081266 เกษตรแฟร์ไร่สุวรรณปากช่องสทช. ร่วมงานเกษตรแฟร์ปากช่อง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566

081266 เกษตรแฟร์ไร่สุวรรณปากช่อง

ครอบครัวปศุสัตว์
❤️ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง ❤️
# ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
Facebook : https://golink.icu/6Yy8MQE