09 พย63ลงพื้นที่เขต3นครราชสีมา09/11/66 สทช. ร่วมลงพื้นที่ฟาร์มโคนมสมาชิก สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด

09 พย63ลงพื้นที่เขต3นครราชสีมา