13 พย66 ลงพื้นที่เขต6สุโขทัย13/11/66 ลงพื้นที่ติดตามการใช้วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ครอบครัวปศุสัตว์

13 พย66 ลงพื้นที่เขต6สุโขทัย