260166 026/01/66 ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย ในโค-กระบือ เเละติดตามการใช้วัคซีน ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นคราชสีมา

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566นายสัตวแพทย์จาตุรนต์ พลราช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ดิถี ประเสริฐสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการเเละการตลาด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากช่อง ลงพื้นที่ ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อติดตามสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย ในโค-กระบือ เเละติดตามการใช้วัคซีน ทั้งนี้กลุ่มบริการวิชาการฯ ได้ให้คำเเนะนำการใช้วัคซีนเพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจในการใช้วัคซีนอย่างถูกต้องแก่เกษตรกรในพื้นที่นครราชสีมา