190165 0019/01/65 เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565
นายสัตวเเพทย์จาตุรนต์ พลราช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้มอบหมายให้ นายดิถี ประเสริฐสุวรรณ นายสัตวเเพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการและการตลาด เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
โดยในงานนี้กลุ่มบริการวิชาการและการตลาด ได้ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เเจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์การใช้วัคซีนรายชนิดสัตว์ เเละ แผ่นพับเเนะนำวัคซีนที่ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ รวมถึงให้คำแนะนำในการใช้วัคซีนอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการป้องกันโรค ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์

#ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์