221264 0022/12/64 โครงการทดสอบวัคซีนโรคลัมปีสกิน ใน พื้นที่จริง

เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายจาตุรนต์ พลราช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เป็นประธานการดำเนินการโครงการทดสอบวัคซีนโรคลัมปีสกิน ใน พื้นที่จริง ณ ฟาร์มโชคชัย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พร้อมด้วยนายอนันต์ ท้าวเพชร นายกังวาน จึงธีระพานิช นายไชยา สง่าประโคน นางสาริศา เวียงชนก ทีมสังเกตการณ์ จาก สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอปากช่อง ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ และหน่วย HHU ปากช่อง สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 โดยได้ร่วมประชุมการดำเนินงานกับผู้แทนจากฟาร์มโชคชัย และมอบเวชภัณฑ์ สนับสนุนฟาร์ม และดำเนินการทำวัคซีนโรคลัมปีสกินให้กับโค 3 กลุ่ม