100364 010/03/64 โครงการอำเภอปากช่องยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดหัวป้าง ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564

นายสัตวแพทย์จาตุรนต์ พลราช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มอบหมายให้ กลุ่มบริการวิชาการเเละการตลาด และสัตวเเพทย์หญิงเข็มชมพู อธิกัญญ์ภัค รักษาการหัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีนเเบคทีเรีย ให้เข้าร่วมหน่วยบริการ "โครงการอำเภอปากช่องยิ้มเคลื่อนที่" ณ วัดหัวป้าง ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยงานนี้ นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เดินทางมาเป็นประธานในพิธี โดยกลุ่มบริการวิชาการเเละการตลาด ได้ร่วมแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์วัคซีนของกรมปศุสัตว์ รวมถึงให้คำปรึกษาและเเนะนำการใช้วัคซีนของกรมปศุสัตว์แก่ผู้ร่วมงาน

ภาพข่าวกิจกรรม : สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์