260666 126/06/66 ร่วมหารือการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยชีวนิรภัยระดับ 3 ณ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สทวช. และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566
นายสัตวเเพทย์จาตุรนต์ พลราช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์สมเกียรติ เพชรวาณิชกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย และสพ.ญ.ภาวนา ทศพิทักษ์กุล นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ร่วมกับ ศ.สพ.ญ.ดร. พรทิพภา เล็กเจริญสุข รศ.น.สพ.ดร.กำลัง ชุมพลบัญชร ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร สวก. และสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมหารือการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยชีวนิรภัยระดับ 3 ณ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สทวช. และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

# ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#
# ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
Facebook : https://shorturl.asia/Mm95d