230963 0023/09/63 โครงการศึกษาดูงานเรื่องระบบการประเมินขึ้นทะเบียนผู้ค้าตามมาตรฐาน GMP (Approved Vendor List)

วันที่ 23 กันยายน 2563 ณ โรงงานเภสัชกรรมทหาร เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ฝ่ายประกันคุณภาพได้จัดโครงการศึกษาดูงานเรื่องระบบการประเมินขึ้นทะเบียนผู้ค้าตามมาตรฐาน GMP (Approved Vendor List) โดยมีนายสัตวแพทย์จาตุรนต์ พลราช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ พร้อมคณะข้าราชการภายในสำนักฯ เข้าเยี่ยมชมโรงงานเภสัชกรรมทหาร เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และได้รับเกียรติจาก พ.อ.หญิง อิษฎา ศิริมนตรี รอง ผอ.รภท.ศอพท.(๑) เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้

#ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์