160964 0016/09/64 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปี 2564 "KM day ลานโชว์ ลานแชร์ ครั้งที่ 8"

วันที่ 16 กันยายน 2564 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
นายสัตวแพทย์จาตุรนต์ พลราช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมภายในสำนักฯ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปี 2564 "KM day ลานโชว์ ลานแชร์ ครั้งที่ 8" ณ สำนักเทคโนโลยีชัวภัณฑ์สัตว์

#ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์