061266 ห้องประชุม1ประชุมโครงการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย ตำรับ O plus

061266 ห้องประชุม1

ครอบครัวปศุสัตว์
❤️ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง ❤️
# ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
Facebook : https://golink.icu/ehO5TeL