02/11/66 ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ | รายละเอียด