01/11/66 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ | รายละเอียด