30/10/66 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ | รายละเอียด