15/03/66 ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาพ่นกำจัดเชื้อ จำนวน 2 รายการ | รายละเอียด