13/03/66 ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อมอนทาไนด์ ISA 70 VG จำนวน 650 กิโลกรัม | รายละเอียด