03/03/66 ที่ eb-30/2566 (สทช.) เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 6 รายการ | รายละเอียด