27/02/66 ที่ eb-29/2566 (สทช.) เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 5 รายการ | รายละเอียด