ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ ขต 17/2566 เรื่อง ขายทอดตลาด (แกะทดลอง จำนวน 10 ตัว) | รายละเอียด