22/02/2566 ที่ eb-27/2566 (สทช.) เรื่อง ประกวดราคาซื้อคลอรีนผง หรือแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ จำนวน 8,000 | รายละเอียด