14/02/66 ที่ eb-26/2566 (สทช.) เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยกโฟล์คลิฟท์ (Fork lift) ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลฯ จำนวน 1 คัน | รายละเอียด