21/07/66 ประกาศสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานเงินทุนฯ (วันที่ประกาศ 21 กรกฎาคม 2566)

พนักงานราชการทั่วไป | พนักงานเงินทุนฯ

pr 4