18/07/66 ประกาศสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานเงินทุนฯ (วันที่ประกาศ 18 กรฎาคม 2566)

 

รายละเอียด พนักงานราชการทั่วไป | พนักงานเงินทุนฯ

pr 3