พนักงาน410/02/65 ประกาศสำนักฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

>>รายละเอียด<<