140766 114/07/66 ลงพื้นที่ตามโครงการรณรงค์การทำวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมืองและระบบขนส่งห่วงโซ่ความเย็น ประจำปี 2566 (จ.บุรีรัมย์)

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566
นายสัตวแพทย์จาตุรนต์ พลราช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มอบหมายให้นายสุรพัฒน์ เลาหวณิช หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีนสัตว์ปีกและหัวหน้าคณะทำงานยุทธศาสตร์ไก่พื้นเมือง กรมปศุสัตว์ นำทีมลงพื้นที่ตามโครงการรณรงค์การทำวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมืองและระบบขนส่งห่วงโซ่ความเย็น ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2566 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 5 อำเภอได้แก่ อำเภอนางรอง อำเภอประโคนชัย อำเภอกระสัง อำเภอคูเมืองและอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

# ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
# ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
Facebook : https://shorturl.asia/0RFzS