220966 รมชไชยา22/09/66 รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ มอบนโยบายขับเคลื่อนภารกิจของกรมปศุสัตว์ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตวัคซีนกรมปศุสัตว์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ อ.ปากช่อง นครราชสีมา

220966 รมชไชยา

# ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
# ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
Facebook : https://shorturl.asia/X1b6M