220966 รมชไชยา22/09/66 รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ มอบนโยบายขับเคลื่อนภารกิจของกรมปศุสัตว์ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตวัคซีนกรมปศุสัตว์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ อ.ปากช่อง นครราชสีมา

220966 รมชไชยา