140966 114/09/66 หารือการใช้วัคซีนในโค แนวทางการพัฒนาระบบการผลิตโคเนื้อพีเมี่ยงของประเทศไทยฯ

กรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับคณะผู้แทน บริษัท Kyoto Biken Laboratories, Inc.

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายสัตวแพทย์จาตุรนต์ พลราช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เป็นประธานในการต้อนรับและร่วมประชุมหารือกับคณะผู้แทน บริษัท Kyoto Biken Laboratories, Inc. พร้อมด้วย นายสมเกียรติ เพชรวาณิชกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย และนายรุชติโรจน์ จิโรจน์วงศ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มบริการวิชาการและการตลาด โดยมีประเด็นการหารือประกอบด้วย การใช้วัคซีนในโค แนวทางการพัฒนาระบบการผลิตโคเนื้อพรีเมี่ยมของประเทศไทย และโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันด้านการสนับสนุนการเลี้ยงและพัฒนาตลาดโคเนื้อของประเทศไทย โดยมีผู้แทนจาก สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ เข้าร่วมพบปะหารือ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

140966 1

# ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
# ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
Facebook : https://shorturl.asia/oGnTr