170865 0022/08/65 ภาพกิจกรรมประชุมวิชาการ "ความรู้ด้านวัคซีนวิทยาทางสัตวแพทย์"

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการ “ความรู้ด้านวัคซีนวิทยาทางสัตวแพทย์” ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายสัตวแพทย์จาตุรนต์ พลราช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ในการให้ความรู้ด้านวัคซีนวิทยาทางสัตวแพทย์ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ถึงปัญหา และแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้น รวมถึงในเรื่องงานวิจัยและพัฒนาวัคซีนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมคือนายสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ของกรมปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์ 9 เขต และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 219 คน โดยจัดการประชุม ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
#ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์