020566 02วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
กรมปศุสัตว์ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่บริษัท ฟาร์มโชคชัย จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ศึกษาประสิทธิภาพ วัคซีนลัมปีสกินที่ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ในพื้นที่จริง และได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่บริษัท นิปปอน ฟาร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ให้ความร่วมมือการทดสอบคุณภาพวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย สำหรับโค-กระบือ ตำรับใหม่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 81 ปี ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#
# ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
Facebook : https://1th.me/nIjmi