16/07/64 วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยผลิตจากที่ไหนบ้าง | รายละเอียด